NAKUP

Vadi s pomočjo interaktivnih nalog

Sproti utrjuj naučeno

Nazorne
RAZLAGE
slovničnih pravil
z napotki za
hitro učenje.
Številne
različno zahtevne
NALOGE z rešitvami
omogočajo učinkovito
utrjevanje.
ZGLEDI
pregledno prikažejo
postopke reševanja
nalog pri naravoslovnih
predmetih.
Točkovan
PREIZKUS
na koncu vsakega
poglavja pokaže
doseženi
napredek.