Z vadnicami Znam za več
do boljših ocen
in rezultatov na NPZ!

Zbirka Znam za več pomaga učencem pri učenju, utrjevanju znanja in pripravi na preizkuse. S pomočjo jasnih razlag in nazornih zgledov ter številnih nalog različnih zahtevnostnih stopenj bodo lažje in hitreje usvojili znanje. Svoj napredek lahko sproti preverjajo s točkovanimi testi, vključenimi v vsako izdajo.

Vadnice Znam za več 6+ in Znam za več 9+ so namenjene pripravi na nacionalno preverjanje znanja.

NOVO!
Nekatere vadnice so že na voljo tudi v interaktivni obliki.

Na voljo
4.
razred
5.
razred
6.
razred
7.
razred
8.
razred
9.
razred

{{ item.title }}

{{ item.subtitle }}